Privacy

Algemeen

De gegevens die u achterlaat op onze website worden niet opgeslagen in een (web)database. Uw naam, e-mailadres en of telefoonnummer wordt alleen voor contactdoeleinde gebruikt. Na persoonlijk contact en na eventuele opdracht worden uw gegevens in onze boekhouding opgenomen. Dit zijn wij verplicht. Deze gegevens zijn niet verbonden met Internet en daarom is veiligheid geborgd.

Privacy

Gegevens die u via onze website op geeft, gebruikt Melly's Doggy Daycare alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw gegevens worden niet opgeslagen in een (web)database. Daarmee voldoet Melly's Doggy Daycare aan de privacywetgeving.

Uw gegevens worden nimmer door Melly's Doggy Daycare openbaar gemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden, behoudens het navolgende.

Het is  mogelijk dat Melly's Doggy Daycare op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Melly's Doggy Daycare zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.